Käyttöehdot

Rekisteriseloste:

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Smartecno

LY tunnus: 2784467-6

Juristinkatu 6, 20780 Kaarina

info@smartecno.fi


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jari Lindström
+358 50 527 1306
jari.lindstrom@smartecno.fi


REKISTERIN NIMI

Smartecno asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö tai yritys on Smartecnon asiakas, on ostanut Smartecno:lta tuotteita ja/tai osallistunut Smartecnon järjestämään tilaisuuteen.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun palvelun tuottamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Smartecnon omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Smartecno saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Smartecnon asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Smartecno:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Smartecnolle tai rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Smartecnon käytössä sekä Finqu Oy:n käytössä, joka ylläpitää teknistä järjestelmää. Smartecno ei luovuta tietoja ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Smartecnon tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Smartecnon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Finqun salasanasuojatulla palvelimella.


Finqun käyttöehdot

1. Yleiset ehdot

Finqu Oy (jäljempänä Finqu) ylläpitää teknisesti järjestelmää, jossa hyödykkeen myyjänä on erikseen mainittu (I Kauppias käyttöehdot) kolmas osapuoli. Finqu vastuu rajoittuu järjestelmän tekniseen toteutukseen.

Finqu pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja Finqun osalta (II Finqu käyttöehdot) yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta toiselle osapuolelle. Tilauksiin sovelletaan kauppiaan (IKauppias käyttöehdot) määrittämiä ehtoja, sekä Finqun määrittämiä ehtoja omalta osaltaan. Laissa tapahtuvat muutokset, mitkä vaikuttavat Finqun sopimusehtoihin astuvat voimaan välittömästi lain tullessa voimaan.

2. Asiakas

Tilattaessa hyödykkeitä Finqun järjestelmän kautta asiakkaan tiedot tallennetaan automaattisesti Finqun asiakasrekisteriin. Tilaamalla Finqun järjestelmän kautta asiakas on lukenut ja hyväksynyt sopimusehdot. Rekisteröitymättömän asiakkaan tilatessa Finqun järjestelmän kautta, asiakkaalle luodaan automaattisesti tili Finquun. Tilin luomisen jälkeen Finqu voi lähettää tiedon tilin tiedoista ja tunnuksista sähköpostilla asiakkaalle. Finqu tilillä asiakas voi seurata omia tilauksiaan ja ostaa ilman erillistärekisteröitymistä kaikista Finquun liitetyistä myyntikanavista. Finqulla ja samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia asiakastietoja.

Henkilötietolainmukainen asiakasrekisteri on nähtävissä Finqun toimipisteissä. Asiakas voi oman hallintajärjestelmän kautta kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksessa ja tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Finqu käyttää palveluissaan evästeitä (englanniksi cookies). Eväste on lyhyt tekstinpätkä, minkä Finqu lähettää selaimelle, mikä puolestaan tallentaa sen käyttäjän koneelle. Finqun tallentamat evästeet tekevät järjestelmän käytöstä käyttäjäystävällisempää esimerkiksi muistamalla edellisen käynnin tiedot. Evästeet voi helpottaa järjestelmän käyttöä ja tekevät näin sen käytöstä helpompaa. Osa Finqun järjestelmästä saattaa edellyttää evästeidensallimisen toimiakseen oikein. Lisätietoja evästeiden käytöstä löytyy oman selaimen käyttöohjeista tai selaimen valmistajan sivulta.

3. Vastuu ja rajoitukset

Finqun vastuu rajoittuu vain tilausjärjestelmän tekniseen toteutukseen. Näin ollen Finqu ei missään tilanteessa vastaa hyödykkeiden myynnistä, toimituksesta, tilausten käsittelystä, toimitusajoista, takuista, virhevastuista, reklamaatioista, tuotepalautuksista ja vastaavista hyödykkeiden myyntiin ja käsittelyyn liittyvistä tilanteista. Tilauksessa sopimus hyödykkeiden kaupasta tapahtuu aina poikkeuksetta tilaajaan ja myyntikanavan (Kauppias) pitäjän välillä. Finqu ei vastaa vahingosta, mikä aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, kuten ennalta arvaamaton tapahtuma, olosuhteiden muutos, katastrofi tai vastaava tapahtuma.