Asunnon lämmityskulujen pienentäminen hyödyntämällä pörssisähköohjausta

Asunnon lämmityskulujen pienentäminen hyödyntämällä pörssisähköohjausta

Lämmittyksenohjaus

Lämmityksen ohjaus tarkoittaa järjestelmää, jonka avulla lämmityslaitteita ja -järjestelmiä hallitaan ja säädellään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Lämmityksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa miellyttävä ja energiatehokas lämpötila rakennuksessa tai tilassa.

Lämmityksen ohjausjärjestelmät voivat olla hyvin yksinkertaisia tai monimutkaisia, riippuen käytettävistä lämmitysjärjestelmistä ja tarvittavista toiminnoista. Tässä on joitakin yleisimpiä lämmityksen ohjausjärjestelmien komponentteja ja toimintoja:

Termostaatit: Termostaatit ovat yleisesti käytettyjä lämmityksen ohjauslaitteita. Ne mittavat huoneen lämpötilan ja säätävät lämmitysjärjestelmää sen perusteella. Termostaatit voivat olla manuaalisia tai automaattisia ja tarjota erilaisia toimintoja, kuten lämpötilan asettamisen, aikataulutuksen ja ohjelmoinnin.

Anturit: Lämmityksen ohjausjärjestelmät voivat käyttää erilaisia antureita, kuten ulkoilman lämpötila-antureita ja huonelämpötila-antureita, kerätäkseen tietoa ympäristön olosuhteista. Näitä antureita voidaan käyttää lämmityksen säätelyssä ja mukauttamisessa eri olosuhteisiin.

Säätöventtiilit: Lämmitysjärjestelmät voivat sisältää säätöventtiilejä, jotka säätelevät lämmityksen virtausta ja tasapainottavat lämmitysjärjestelmää eri tiloissa tai lämpöpattereissa. Säätöventtiilit mahdollistavat lämmön tasaisen jakautumisen ja parantavat energiatehokkuutta.

Automaatiojärjestelmät: Monimutkaisemmissa lämmityksen ohjausjärjestelmissä voidaan käyttää automaatiojärjestelmiä, jotka tarjoavat edistyneitä toimintoja, kuten ennakoivaa säätöä, etäohjausta ja älykkäitä päätöksiä lämmityksen optimoimiseksi. Näitä järjestelmiä voidaan integroida rakennusautomaatiojärjestelmiin, joissa voidaan hallita myös muita taloteknisiä järjestelmiä, kuten ilmastointia ja valaistusta.

Energiatehokkuusohjelmat: Lämmityksen ohjausjärjestelmät voivat sisältää erilaisia energiatehokkuusohjelmia ja toimintoja, kuten lämmitysajan ja -tehon optimointia, sähköntuotannon hyödyntämistä, etäseurantaa ja kulutustiedon visualisointia. Näitä toimintoja voidaan käyttää energiansäästön maksimoimiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Lämmityksen ohjausjärjestelmän valinta riippuu tarpeista, budjetista ja käytettävissä olevista lämmitysjärjestelmistä. On tärkeää suunnitella ja asentaa lämmityksen ohjausjärjestelmä ammattilaisten avulla varmistaen, että se on luotettava, turvallinen ja toimii tehokkaasti.

Muuttuva sähkön hinta

Pörssisähköohjaus on järjestelmä, jossa sähköntuottajat ja -kuluttajat voivat osallistua sähkömarkkinoille ja vaihtaa sähköä pörssissä määriteltyjen hintojen perusteella. Tämä järjestelmä mahdollistaa sähkön hinnan määräytymisen markkinoiden tarjonnan ja kysynnän perusteella.

Pörssisähköohjauksen perusajatuksena on kannustaa sähkönkuluttajia siirtämään sähkönkäyttöään aikoihin, jolloin sähkö on halvempaa ja tarjontaa on enemmän. Samalla sähköntuottajat voivat reagoida markkinoiden hintasignaaleihin ja tuottaa enemmän sähköä, kun hinta on korkea, ja vähentää tuotantoa, kun hinta on matala.

Pörssisähköohjauksessa sähköntuottajat ja -kuluttajat voivat käyttää erilaisia automatisoituja järjestelmiä tai energiapalveluyhtiöitä valvomaan sähkön hintoja ja tekemään päätöksiä sähkönkulutuksesta tai -tuotannosta. Näitä päätöksiä tehdään yleensä reaaliaikaisen hinta- ja kulutustiedon perusteella, joka välitetään markkinajärjestelmän kautta.

Pörssisähköohjaukseen löydät ratkaisujamme tätä sivulta.

Sähkösopimuksen kilpailutus

Myös pörssisähksopimuksen kilpailutus kannattaa tehdä huolella. Energian hinta määräytyy tunneittain Norpool-hintojen mukaan mutta sopimuksissa kiinteä kuukausimaksu ja energian hinnan päälle laskettava marginaali vaihtelee. 

Kilpailutus voidaan tehdä helposti esimerkiksi Vertaaensin.fi palvelussa


Kommentit

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentin.